SERV-NV (Volunteer!) - Staff Listing

SERV-NV Staff

Rachel Marchetti

SERV-NV Program Information

4126 Technology Way, Suite 100
Carson City, NV 89706
M: (775) 443-7956
rmarchetti@health.nv.gov  

Tabatha Hart

SERV-NV Helpdesk
4126 Technology Way, Suite 100
Carson City, Nevada 89706
M: (775) 301-0608
thart@health.nv.gov