SERV-NV (Volunteer!) - Staff Listing

SERV-NV Staff

Rachel Marchetti

SERV-NV Program Information

4150 Technology Way, Suite 200
Carson City, NV 89706
(775) 684-3244

rmarchetti@health.nv.gov

Tabatha Hart

SERV-NV Helpdesk
4150 Technology Way, Suite 200
Carson City, Nevada 89706
(775) 684-5986
thart@health.nv.gov